NASZE USŁUGI

"Naszą pracę wykonujemy z pasją i traktujemy jako misję, aby zapewnić trwałe, funkcjonalne i ponadczasowe rozwiązania i usługi.

usługi obrazek

Staramy się być ekspertami w swojej branży, dlatego też stale śledzimy zmiany w prawie, stale dokształcamy się i podążamy za najnowszymi trendami w naszej dziedzinie. Przez cały czas pomagamy naszym klientom w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb.

Galileo Geodeci świadczy usługi geodezyjne na każdym etapie procesu budowlanego, w szeroko rozumianej geodezji prawnej, specjalistyczne pomiary i opracowania, doradcze w zakresie geodezji i nieruchomości. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze rozwiązania i technologie takie jak GPS , tachimetry zrobotyzowane, dane ze skaningu laserowego, zobrazowania lotnicze i inne rozwiązania usprawniające i podnoszące jakość naszych usług.

OFEROWANE USŁUGI

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów opiniodawczych
 • tyczenie obiektów budowlanych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie przyłączy
 • tyczenie innych elementów
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze budowli
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje przyłaczy
 • inwentaryzacje zieleni
 • inne pomiary inwentaryzacyjne
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali
 • podziały nieruchomości
 • wznawianie znaków granicznych
 • wyznaczanie punktów ujawnionych w ewidencji
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
 • mapy do zasiedzenia
 • mapy do uwłaszczenia
 • wykazy zmian gruntowych
 • badanie ksiąg wieczystych
 • badanie stanów prawnych nieruchomości
 • pomiar wysokości punktów niedostępnych
 • pomiary kontrolne, kominów , masztów i innych budowli wieżowych
 • pomiary deformacji i odkształceń obiektów
 • pomiary przemieszczeń
 • pomiar pionowości budowli
 • pomiar objętości mas ziemnych
 • pomiar wysokości punktów niedostępnych
 • pomiary kontrolne, kominów , masztów i innych budowli wieżowych
 • pomiary deformacji i odkształceń obiektów
 • pomiary przemieszczeń
 • pomiary kontrolne suwnic
 • pomiary elewacji
 • pomiary realizacyjne
 • specjalistyczne branżowe opracowania geodezyjne
 • specjalistyczne mapy tematyczne
 • geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji drogowych
 • geodezyjna obsługa budowy i montażu

DODATKOWE USŁUGI

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, wykorzystaliśmy nasze umiejętności w celu zaoferowania usług w zakresie:

 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane (rzuty, przekroje, modele 3D)
 • numeryczne modele terenu (DTM)
 • pomiary elewacji (rzuty, przekroje, modele 3D)
 • wsparcie modelowania 3D
 • mapy warstwicowe o wysokich dokładnościach
 • profile/przekroje terenu
 • pomiary powierzchni użytkowych lokali i budynków
 • usługi doradcze w zakresie nieruchomości (badanie potencjału nieruchomości)
 • kalibracja i wektoryzacja rastrów